اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۱۱:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۷:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۳۶:۴۶
اذان مغرب
۱۹:۵۳:۴۱