اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۲۲:۰۱
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۵۶
اذان ظهر
۱۲:۲۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۷:۵۷:۱۷
اذان مغرب
۱۸:۱۴:۰۰