اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۴۰:۵۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۰۶
اذان ظهر
۱۲:۱۹:۰۳
غروب آفتاب
۱۷:۳۱:۰۶
اذان مغرب
۱۷:۴۸:۴۵