اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۰۴:۰۸
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۰۴
غروب آفتاب
۱۹:۴۰:۱۹
اذان مغرب
۱۹:۵۷:۲۳