اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: شهرکرد
اذان صبح
۰۵:۱۹:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۰۸
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۲
غروب آفتاب
۱۹:۳۲:۳۵
اذان مغرب
۱۹:۴۹:۱۹