خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری از اول تیرماه آغاز می‌شود
به گزارش تابناک شهرکرد- کیقباد قنبری اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در 15 مرکز اصلی در استان انجام و در صورت نیاز، مراکز فرعی نیز برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزوده می‌شود.
وی با اشاره به مطلوب بودن کیفیت گندم استان، افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورز 1700 تومان مشخص شده است، در صورتی که کیفیت گندم مطلوب‌تر باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.
قنبری خاطرنشان کرد: بعد از تحویل، ظرف مدت حداکثر یک ماه بخشی از پول بابت خرید گندم به حساب کشاورزان واریز می‌شود، همچنین در صورتی که کشاورز گندم خود را به صورت مستقیم به سیلو حمل کند، کرایه حمل گندم نیز پرداخت می‌شود.