تخصیص 300 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه زنان بدسرپرست
به گزارش تابناک شهرکرد- خدیجه ربیعی گفت: با پیگیری فراکسیون زنان در مجلس، مبلغ 300 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در نظر گرفته شد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال قبل برای این موضوع 230 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، ادامه داد: حمایت از زنان سرپرست خانوار موضوع بسیار مهمی است که باید مد نظر مسؤولان قرار بگیرید.
ربیعی در پایان افزود: بیمه، یکی از موارد مهم برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست است که به لطف خدا و همکاری سایر نمایندگان با رای بالایی امروز در خانه ملت تصویب شد.