کاظمی مطرح کرد:
ضرورت حذف هزینه‌های غیرضرور و شفاف‌سازی بودجه‌های پنهان
به گزارش تابناک شهرکرد- علی کاظمی اظهار کرد: در حال حاضر بودجه‌های اضافی و پنهانی وجود دارد که اگر بتوانیم آن‌ها را در شرایط تحریم ردیابی کنیم و جلوی آن را بگیریم از اسراف جلوگیری می‌شود و قدم مثبتی در بودجه است.
وی افزود: در حال حاضر بودجه عمرانی کشور نزدیک ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۰۰ و خرده‌ای هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار ناچیزی است. در حالی که ما باید به سمتی برویم که رابطه بودجه عمرانی و جاری ۷۵ به ۲۵ باشد اما الان برعکس است و حتی خیلی هم عقب‌تر هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به شاخص شفافیت، بودجه‌‎ریزی بر مبنای عملکرد و توجه به اشتغال در بودجه ۹۸، خاطرنشان کرد: راهکار مهم این است که از هزینه‌های غیرضرور کم کنیم و بودجه‎‌های پنهان مثل مالیات‌ها و یارانه‌های پنهان را شفاف کنیم چرا که هرچه شفافیت بیشتر باشد و بودجه مبتنی بر عملکرد نوشته شود قدم‌های مثبتی برداشته خواهد شد.