نرخ باسوادی بروجن از میانگین استانی بالاتر است
به گزارش تابناک شهرکرد- مرتضی ارشادی در ستاد پشتیبانی نهضت سواد آموزی بروجن تصریح کرد: از مجموع 76 هزار و 93 فرد باسواد شهرستان بروجن 39 هزار و 186 نفر را مردان و 36 هزار و 907 نفر را بانوان تشکیل می دهند.
وی افزود: درصد باسوادی مردان شهرستان بروجن 98.4 و درصد باسوادی زنان این شهرستان 96.5 است.
ارشادی یادآور شد: باسوادی مردان شهرستان بروجن در بین 429 شهرستان کشور رتبه بیست و چهارم است و مجموع زنان و مردان بی سواد گروه سنی 10 تا 49 سال شهرستان بروجن 2 هزار و 18 نفر است.
فرماندار بروجن نیز گفت: 97.5 درصد مردم این شهرستان باسوادند که وضعیت قابل قبولی است.
مسعود ملکی تاکید کرد: براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 از مجموع 78 هزار و 111نفر گروه سنی 10 تا 49 سال این شهرستان 76 هزار و 93 نفر برابر 97.5 درصد باسوادند.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 در چهارمحال و بختیاری 36 هزار بی سواد شناسایی شده دارد که نسبت به سرشماری قبلی 14 هزار نفر کاهش یافته است.
میانگین نرخ باسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال چهارمحال و بختیاری برابر 94 درصد است.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 جمعیت چهارمحال و بختیاری 947 هزار و 763 نفر اعلام شده که از این تعداد 122 هزار و 486 نفر مربوط به شهرستان بروجن است.
بروجن در 60 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.