پرداخت کمک هزینه ازدواج به 960 نفر بیمه شده در سال 1396
 به گزارش تابناک شهرکرد- و به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان،مدیر کل تامین اجتماعی با اشاره به حمایتهای سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان گفت: حمایت هایی که از آنها تحت عنوان کلیه خدمات تامین اجتماعی نام برده می‌شود در کنار تلاش برای تامین آرامش خاطر نیروهای شاغل در عرصه های کار و تولید نسبت به آینده ،گاهی جنبه های تشویقی نیز دارد و ابعاد دیگری از زندگی اجتماعی اقشار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهد.
غلامرضا محمدی افزود: یکی از تعهدات سازمان تامین اجتماعی با هدف ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج پرداخت کمک هزینه ازدواج است   و به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند پرداخت می شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است . مزدیا حقوق متوسط هر بیمه شده از تقسیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در ۲ سال قبل از ازدواج که بر مبنای آن از روی حق بیمه کسر شده است بر عدد ۲۴ به دست می آید.
 محمدی اضافه کرد: بیمه شدگانی که در ۵ سال پیش از ازدواج حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشند و عقد ازدواج آنها از نوع دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد همچنین اولین ازدواج بیمه شده محسوب و در تاریخ ثبت ازدواج رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما قطع نشده باشد و در یکی از کارگاههای مشمول قانون  تامین اجتماعی در حال کار باشد می ‌توانند از مزایای کمک هزینه ازدواج استفاده کنند.
وی اظهار داشت: بیمه شدگان تامین اجتماعی باید به شعبه ای که حق بیمه آنها واریزمیشود مراجعه با همراه داشتن مدارکی همچون اصل دفترچه درمانی اصل ، فتوکپی تمام صفحات شناسنامه  بیمه شده و همسر و فتوکپی تمامی صفحات عقدنامه نسبت به دریافت کمک هزینه ازدواج اقدام نمایند .