كشف 4 تن چوب جنگلي قاچاق در شهرستان كيار
به گزارش تابناک شهرکرد- سرهنگ صادق محمدي در تشريح اين خبر گفت: در اجراي طرح تشديد برخورد با قاچاقچيان منابع ملي جنگلي ماموران اين فرماندهي با هماهنگي مرجع قضایي اقدام به استقرارچند اكيپ ايست و بازرسي در نقاط مختلف شهرستان كردند.
وي افزود: در اين طرح ماموران فرماندهي انتظامي بخش ناغان و پاسگاه انتظامي دوپلان با دستگيري پنج قاچاقچي پنج دستگاه خودرو سواري و وانت بار توقيف و چهارتن چوب قاچاق درخت جنگلي بلوط كشف كردند.
محمدی در پايان با اشاره به معرفي متهمان به مرجع قضایي تاكيد كرد: برخورد قاطع و قانوني با قاچاقچيان و غارتگران منابع ملي جنگلي از برنامه‌هاي محوري اين شهرستان در سال جاري است.